• slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
Duyurular

ziraat bankasi TR160001001600559863795006 İban hesabına İMRENLER KASABASI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA HESABINA 

 

İRTİBAT

İMRENLER KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

www.imrenlerdernek.org

**************************************************

Faruk ANILSIN: 0532 325 6309

Abdullah uslu:0539 584 53 08

İdris EMEKSİZ: 0537 630 2371

Veysel KIRBAŞ: 0544 853 0190

Adem ANIL: 0535 875 1231

*******************************

Rıdvan PEKDEMİR: 0543 309 2029

*************************************

İMRENLER KASABASI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BANKA HESABI

Ziraat Bankası - Siyavuşpaşa / Bahçelievler Şubesi:

TR 16 0001 0016 0055 9863 7950 06

**************************************************

Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Yolu Onur Sokak No:7 Bahçelievler / İSTANBUL


05/02/2023 TARİHİNDE DERNEK MERKEZİNDE MEVLİD VE GEÇMİŞLERİMİZİN

RUHLARINA KURANI HATMİ ŞERİF OKUNACAKTIR.

09/04/2023 DERNEK MERKEZİMİZDE İFTAR YEMEĞİ.

 

04/06/2023 İSTANBULDA İMRENLER LİLER PİKNİGİ.


DUYURU 

HER YIL OLDUĞU GİBİ İMRENLER KÜLTÜR VE
DAYANIŞMA DERNEĞİ OLARAK 2022-2023  EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİNDE DE BURS VERMEYE  HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİ İLE
DEVAM EDECEĞİZ
 BU NEDENLE BURSA İHTİYACI OLAN  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZİN imrenlerdernek.org ADRESİNDE BULACAKLARI 
BURS FORMUNU DOLDURARAK    imrenlerder42@gmail.com mail adresine gönderdikten sonra DERNEĞİMİZİN BURS BAŞVURULARINI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU DEĞERLENDİREREK BURS KAZANANLARA GERİ DÖNÜŞLER  ÖZELDEN YAPILACAKTIR.

VERİLECEK BURS MİKTARINI HAYIRSEVERLERİN
VERECEKLERİ DESTEKLER BELİRLEYECEKTİR
BU NEDENLE HERKESİN KATKILARINI BEKLİYORUZ
DESTEK VERECEKLERDEN ALLAH RAZI OLSUN.


Konya Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Özlü Sözler
Hiçbir şey ayağınıza gelmez; en azından iyi olan hiçbirşey. Herşeyi gidip almanız gerekir.
DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ


İMRENLER KASABASI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEGİ TÜZÜĞÜ

 

      Derneğin Adı ve Merkezi

      Madde 1- Derneğin Adı:  “İmrenler Kasabası Kültür ve Dayanışma Derneği “ dir.

Derneğin merkezi İstanbul ‘ dur.   Şubesi açılmayacaktır.

 

       Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

       Madde 2- Dernek, Yöremizin kalkınması için gerekli teşebbüslerde bulunmak, altyapı ve üstyapı tamamlanmasında veya onarılmasına katkı sağlamak, öğrencilere burs ve benzeri imkanlar oluşturmak, üye ve hemşerilerimizin iyi ve kötü gününde yanında olmak maddi ve manevi destek sağlamak amacı ile kurulmuştur.

       Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

    1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

    2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

        3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, bülten gibi yayınlar çıkarmak,

        4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

        5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinde ve yurt dışında bağış kabul etmek,

        6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

        7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açma, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

       8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikleri vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

       9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,

       10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

       11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

       12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak proje yürütmek,

       13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

       14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

       15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

           Derneğin Faaliyet Alanı

       Dernek, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.

 

          Üye Olmak Hakkı ve Üyelik İşlemleri

          Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

       Denek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

      Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

      Derneğe maddi ve manevi bakımından önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

          Üyelikten Çıkma

          Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

          Üyenin istifa dilekçesi yönetim kurulana ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

          Üyelikten Çıkarılma

          Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

       Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

       Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

       Dernek Organları

      Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel kurul,
 2. Yönetim kurulu,
 3. Denetim kurulu,

 

       Dernek Genel Kurulunun  Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

      Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

       Genel Kurul;

       1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

       2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağan üstü toplanır.

     Olağan genel kurul, 3 yılda bir, ocak ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanılır.

    Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

    Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin baş vurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurul toplantıya çağırmakla görevlendirir.

       Çağrı Usulü

       Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj  gönderilmek  veya  mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olmaz.

       Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.  Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

       Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

       Toplantı Usulü

    Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kuralları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

       Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

       Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayıda sağlanamaması halinde yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

       Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

       Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamada, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırın listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

      Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

      Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

      Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

       Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

      Genel Kurulun Oy Kullanma Karar Alma Usul ve Şekilleri

      Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar acık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

      Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

       Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi karaları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

       Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

       Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

       Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

       Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır 

 1. Dernek organlarının seçilmesi
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususun da yönetim kurulan yetki verilmesi,
 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmalarıyla inceleyip ilgili olarak hazırlanacak Yönetmelikleri inceleyip aynı veya değiştirilerek onaylanması,
 7. Dernek yönetim ve denetim kurallarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 10. Derneğin vakıf kurması,
 11. Derneğin fesih edilmesi,
 12. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliği kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

       Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

     Madde 10- Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler. Yönetim kurulu başkanı en fazla iki dönem görevde kalır.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarasından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

      Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getir

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinin bir veya bir kaçına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
 6. Genel kurulda alınan kararları sağlamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek toplandığında genel kurula sunmak,
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma huşularında karar vermek.
 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, komisyon kurmak,
 11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

      Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

      Denetim Kurulunun Görevi ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılıgeçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığına genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

      Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye Aidatı: Ü yelerden giriş ödentisi ve aylık aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirle,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 7. Diğer gelirler.

 

       Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

       Madde 13-Defter tutma esasları;

       Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernek Yönetmenliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

      Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altında düşürülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilir.

       Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

      Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

      Kayıt Usulü

      Derneğin defter ve kayıtlar, Dernekler Yönetmenliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

      Tutulacak Defterler

      Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

     a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

     1)Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

    2)Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

    3)Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

    4)İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

    5)Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

    6)Demirbaş Defteri: Dernege ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

    Alındı belgesi kayıt defteri ile demirbaş defterinin tutulması zorunlu değildir.

    b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;

    1)(a) bendinin 1,2,3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

   2)Yevmiye Defteri, Büyük Defter Ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

       Defterlerin Tasdiki

      Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernek müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli forum yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

      Gelir Tablosu Ve Bilanço Düzenlenmesi

       İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık)(Dernek yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

      Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

      Madde 14-Gelir gider belgeleri;

        Dernek gelirleri ,(Dernek Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan)”Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

       Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin Gelir Vergisi Kanununun 94’ üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernek Yönetmenliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu veya Banka Dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

      Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri(Dernek Yönetmenliği EK-14’ten örneği bulunan) Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmenliği EK-15’te örneği bulunan)”Ayni Bağış Alındı Belgesi “ile kabul edilir.

 

       Alındı Belgeleri

       Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmenliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.

      Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmenliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

       Yetki Belgesi

       Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernek Yönetmenliği EK-19’da yer alan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

       Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

       Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmenliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

      Gelir ve Gider Belgelerinin Saklanması Süresi;

      Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

      Beyanname verilmesi

      Madde 15- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmenliği EK- 21’de bulunan)”Dernek Beyannamesi “ dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

     Bildirim Yükümlülüğü

     Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

     Genel Kurul Sonuç Bildirimi

     Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz  gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernek Yönetmenliği EK’-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi  mülki idari amirliğine verilir Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

       Taşınmazların Bildirilmesi

       Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden  itibaren otuz  gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi” ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

       Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi

       Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernek Yönetmeliği EK-4’ te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

       Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

       Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartlarının yerine getirilmesi zorunludur.

       Değişikliklerin Bildirilmesi

       Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernek Yönetmenliği EK-24’ te  belirtilen)  “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” ; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarından meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmenliği EK-25’ te belirtilen)      “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün mülki idare amirliğine bildirilir.

       Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içerisinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

       Derneğin İç Denetimi

       Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetin kuruluşlarınca denetim yapmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

         Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

      Derneğin Borçlanma Usulleri

      Madde 18-Dernek amacına gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

       Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

      Madde 19-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

      Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katında az olamaz.

        Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’ dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

          Derneğin Feshi Ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

          Madde 20-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

           Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya üye sayısı, yönetim ve denetim kuralları üye tam sayısnın iki katından az olamaz.

           Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

        Tasfiye İşlemleri

        Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para mal ve haklarının tasfiye son yönetim kurulu üyelerinden  oluşan  tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde” ibaresi kullanılır.

       Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiye işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inçeler. İnceleme esnasından derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarark varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve feshi edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

       Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağına gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

       Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

       Derneğin defter ve belgelerin tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

        Hüküm Eksikliği

        Madde 21-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernek Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği vw ilgili mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

        Bu Tüzük 21 (Yirmi bir) Maddeden İbarettir.

 

MEVCUT YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

Faruk ANILSIN (Başkan)                              ……………….

Bekir KÜÇÜKÇAYIR (Başkan Yrd)              ……………….

Zekeriya ALEL (Sekreter)                            ……………….

İdris EMEKSİZ (Sayman)                              ……………….

Veysel KIRBAŞ (Üye)                                    ……………….

Gökhan BÜYÜKDAĞ (Üye)                           ……………….

Adem ANIL (Üye)                                           ……………….
Aidat Borcu Sorgulama
Köşe Yazıları
Günlük Gazeteler
Konya Hüyük İmrenler Kasabası Derneği © Copyright 2019  V4.0 Tüm Hakları Saklıdır. Hazır Dernek Sitesi | Hazır Köy Sitesi
Top